Konstruktiva doo

pogon-za-preciscavanje-otpadnih-voda-kanjiza01

Prečišćivači otpadnih voda neophodni za zdravu životnu sredinu

U Srbiji se godišnje prečisti samo 16% otpadnih voda ispuštenih u kanalizaciju, poslednji su podaci Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Direktivom o prečišćavanju gradskih otpadnih voda Evropska Unija nalaže da sva naselja sa više od 2000 stanovnika imaju postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ipak, u Srbiji u 168 gradova i opština postoji samo četrdesetak pogona za prečišćavanje, od kojih je većina zastarela, dok je Beograd jedina evropska prestonica koja nema prečistač otpadnih voda.
(више…)