Izrada pogona za prečišćavanje otpadnih voda važna delatnost Konstruktive

Pogon-za-prečišćavanje-otpadnih-voda-grada-Vršca-hero (1)

Izrada pogona za prečišćavanje otpadnih voda važna delatnost Konstruktive

Izrada pogona za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) svakako je jedna od primarnih delatnosti kompanije Konstruktiva. Gradimo ih u naseljima različite veličine i broja stanovnika za potrebe prerade otpadnih voda stanovništva i javnih službi, tako i za potrebe industrije.

Odgovori na vama važna pitanja:

Izrada pogona za prečišćavanje otpadnih voda

Preciznom preradom u našim postrojenjima iz otpadnih voda (OV) prvo uklanjamo grane, lišće, konzerve, platna i sav drugi krupniji otpad. U daljim fazama taloži se mulj, dok na površini plutaju ulja, masnoće i druge materije, koje se potom uklanjaju. Na kraju se u vodu dodaju korisni mikroorganizmi koji služe za razgradnju otpadnih voda.

Kako izgleda izgradnja pogona za prečišćavanje otpadnih voda

Kako će izgledati sagrađeni prečišćivač u najvećoj meri zavisi od količine otpadnih voda i količine zagađenja koje je neophodno eliminisati iz te vode. Prečišćavanje otpadnih voda je izuzetno važno s obzirom da su upravo otpadne vode nastale industrijskom proizvodnjom najveći izvor zagađenja prirodnih voda, bilo da su ispuštane direktno ili putem kanalizacije kao gradske otpadne vode. Zato se trudimo da u gradnji PPOV poštujemo najviše standarde.

Jedinstvenog sistema prerade otpadnih voda nema.

Svaka otpadna voda ima svoje, posebne karakteristike, ali se u radu postrojenja za preradu svakako vodimo osnovnim postulatima. Voda se prvo mehanički obradi, zatim se obavlja fizičko-hemijska, a na kraju i biološka obrada. O tome detaljnije možete čitati OVDE.

Zagađenje koje industrija može da prouzrokuje nije ni najmanje zanemarljivo. Mnogo utiče na životnu sredinu i pri prečišćavanju tih otpadnih voda potrebno je posvetiti posebnu pažnju.

Važno je znati da je moguća zajednička prerada industijskih i komunalnih otpadnih voda u jednom uređaju, ali samo ukoliko je prethodno obrađena industrijska otpadna voda.

Kvalitet vode dobijene prečišćavanjem u PPOV-u

Kvalitet obrađene vode može se meriti na nekoliko mesta. Obično se uzorci prečišćene vode mogu uzimati iz šahta posebno namenjenog za uzorkovanje prečišćene vode, uzvodno od merača protoka prečišćene vode. Merenje protoka sirove otpadne vode je predviđeno putem elektromagnetnih merača montiranih na potisne vodove pumpi crpne stanice.

Rad pogona za prečišćavanje otpadnih voda

Rad pogona za prečišćavanje otpadnih voda, koje je projektovano za preradu komunalne ili industrijske otpadne vode, može biti ugrožen ukoliko se na njega priključe bilo kakve atmosferske vode, ili se desi infiltracija podzemnih voda u većoj meri nego što je to dozvoljeno. Tada se ne može garantovati kvalitet prečišćene vode i takav problem je neophodno odmah rešavati. Ipak, bitno je napomenuti da ukoliko sistem za prečišćavanje otpadnih voda radi po projektovanom režimu, čak iako je u toku manuelno upravljanje,  gledano iz ugla ekološke bezbednosti, obezbeđeno je funkcionisanje sa veoma malim faktorom rizika.

Naše klijente obično zanima i da li je sistem bučan. Nije! Postrojenje za preradu otpadnih voda gradimo tako da u svom radu ne prouzrokuje nikakvu štetnu buku. Ona je u našim postojenjima na niskom nivou. Čak i uređaji koji proizvode određeni nivo buke imaju svoju akustičnu haubu i dodatno su smeštene unutar za to namenjenih prostorija.

S obzirom na sve veću zagađenost životne sredine u svim segmentima, zahtevi o kvalitetu ispuštene vode sve su stroži. Da bi oni bili ispunjeni tehnologija kojom obrađujemo OP neprestano se razvija. Cilj nam je da iz našeg postrojenja, nakon obrade, ispuštamo vodu koja je propisanog kvaliteta da ne zagađuje životnu sredinu.

Reference – pogoni za prečišćavanje otpadnih voda