Lista referenci

OBJEKAT GODINA INVESTITOR LOKACIJA
Projekat „Duboka prerada nafte“ – izgradnja koks-silosa, trakastog transportera i rashladnog bazena 2018. MPP JEDINSTVO AD/ BOKIRUS-MOSKVA INŽENJERING Rafinerija Nafte, Pančevo
Izgradnja objekata za prečišćavanje otpadnih voda za RB „Kolubara“ 2018. MPP JEDINSTVO AD Lazarevac
Izgradnja stambene zgrade za socijalno stanovanje 2018. GRADING DOO Vršac
Rekonstrukcija muzeja Mladenovca 2018. ELKOMS DOO Mladenovac
Zamena stolarije na školama kod Požarevca 2017. OSNOVNA ŠKOLA BOŽIDAR DIMITRIJEVIĆ KOZICA Bradarac-Požarevac
Konzervatorsko-restauratorski radovi na spomen-kosturnici palih boraca 2017. ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE Preljina
Konzervatorsko-restauratorski radovi na spomen-parku borbe i pobede 2017. ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE Čačak
Deponija uglja „Tamnava polje“ 2017. HIDRO-TAN DOO Lazarevac
Mini hidro-elektrana „Turica“ 2018. HIDROTAN doo Beograd Užice
Kotlarnica sa skladištem i podstanicom za RB „Kolubara 2017. HIDRO-TAN DOO Lazarevac
Izgradnja rezervoara pijaće vode „Glogonj“ u Pančevu 2017. MPP JEDINSTVO AD Pančevo
Mini hidro-elektrana „Planska“ 2017. HIDRO-TAN DOO Jošanička banja
Izgradnja vanbolničkog porodilišta u Lazarevcu 2017. OPŠTINA LAZAREVAC Lazarevac
Sanacija motela „Zlotska pećina“ u Zlotu – Bor 2017. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU BORA Bor
Izgradnja rezervoara pijaće vode „Razbojište“ u Mionici 2016. MPP JEDINSTVO AD Mionica
Izgradnja kanalizacione mreže u Kuršumliji 2016. VP ĆUPRIJA AD Ćuprija
Rekonstrukcija doma u MZ Dren 2016. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU Lazarevac
Izgradnja rekreativno-sportskog kompleksa – teniskih terena sa parternim uređenjem 2016. SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABLITACIU Ribarska banja
Izgradnja dela postojenja za tretman otpadnog mulja sa deponijom u rudarskom basenu „Bor“ 2016. BMS-M PLUS ZLOT d.o.o Bor
Rekonstrukcija kišnog kanala i izgradnja trotoara 2016. JP ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE Negotin
Izgradnja upravne zgrade ekološko-rekreativnog centra 2015. OPŠTINA BELA PALANKA Bela palanka
Izgradnja sportske hale sa aneksom 2015. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU Lazarevac
Izgradnja potpornog zida i sanacija klizišta 2015. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU Dimitrovgrad
Parterno uređenje školskog kompleksa 2015. AGENCIJA ZA LOKALNI RAZVOJ Leskovac
Sanacija i adaptacija objekta žandarmerije u Rakovici 2014. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA RS Beograd
Izgradnja informacionog totema sa parternim uređenjem 2014. JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU Dimitrovgrad
Sanacija i zaštita rečne ade na Nišavi 2013. VP ĆUPRIJA AD Dimitrovgrad
Izgradnja retenzije i šahtova i pretovarnog platoa u fabrici „Bosch“ 2013. KESZ DOO Šimanovci
Primarni vodovod ø400 Ostružnica-Umka 2012. VP ĆUPRIJA AD Umka
Primarni vodovod ø400 Lipovica-Vranić 2012. VP ĆUPRIJA AD Lipovica
Restauracija fasade Narodne skupštine 2012. NARODNA SKUPŠTINA RS Beograd
Regulacija gabrovačke reke 2012. VP ĆUPRIJA AD Niš
Regulacija džepske reke 2011. AD VODOPRIVREDA Smederevska Palanka Predejane kod Leskovca