Osnovni podaci

Osnovni podaci

PUNO POSLOVNO IME:

Preduzeće za projektovanje, izgradnju i inženjering
KONSTRUKTIVA DOO Beograd – Novi Beograd

SKRAĆENI NAZIV:

KONSTRUKTIVA DOO

SEDIŠTE:

Beograd, Novi Beograd, Omladinskih brigada 71/72

KANCELARIJE:

Beograd, Novi Beograd, Antifašističke borbe 6/13

PIB:

107904336

MATIČNI BROJ:

20894164

PRETEŽNA DELATNOST:

7111 – Arhitektonska delatnost

RAČUNI PREDUZEĆA:

160-383193-44 INTESA BANCA
170-30036492000-04 UNICREDIT BANKA
205-202933-61 KOMERCIJALNA BANKA
165-28522-33 ADDIKO BANKA