Deponija sitnog uglja „Tamnava polje“

Deponija sitnog uglja „Tamnava polje“

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji temelja deponijskih mašina nove deponije sitnog uglja rudarskog basena „Kolubara“ na potezu „Tamnava polje“. Ugradnja ogromnih količina betona po kampadi i nega betona na temperaturi preko 40 stepeni, izrada sistemske „DOKA“ oplate za AB elemente i snažna dinamika gradilišta uslovljena rokovima za završetak radova su neki od izazova na ovom projektu. Konstruktiva je uspešno izvela sve radove koji obuhvataju zemljane, betonske, armiračke, bravarske i izolaterske radove.

Opis projekta

Klijent: Rudarski basen "Kolubara"
Lokacija: Lazarevac
Godina završetka: 2017.