Evaporator sa rezervoarima

Opis projekta

Klijent: Fabrika Biospringer RS
Lokacija: Fabrika „Biospringer RS“ u Senti
Godina završetka: 2019. – 2020.