Rezervoar „Razbojište“

Rezervoar „Razbojište“

Ovaj rezervoar je projektovan kao ukopan rezervoar i sastoji se od dve identične komore zapremina od po 250 m3, koje poseduju zajedničku zatvaračnicu. Gornja ploča i zidovi rezervoara su debljine 25cm, donja ploča je debljine 30cm, a pregradni zid je debljine 20cm. Za rezervoar i zatvaračnicu predviđen je vodonepropusni beton MB 30, V6. Sve betonske površine u kontaktu sa vodom su izolovane krutom hidroizolacjom na bazi penetrata. Spoljna hidroizolacija je izvedena postavljanjem bitumenske hidroizolacije – varenjem 2 sloja Kondor-4 na prethodni premaz bitulitom. Kompletan kompleks oko rezervoara je zaštićen bravarskom ogradom sa ulaznom kapijom.

Opis projekta

Klijent: MPP Jedinstvo AD
Lokacija: Mionica
Površina: 500 kubnih m
Godina završetka: 2016.