Rezervoar „Bojnik“

Rezervoar „Bojnik“

Rezervoar ,,Bojnik“ poseduje dve komore zapremine po 500m3. Dimenzije komora su 13,80 x 9,20m, visine je 4,60m. Rezervoar je građen od vodonepropusnog hidrotehničkog betona MB 30 u glatkoj oplati. Debljina zidova iznosi 30cm, donje ploče iznosi 35 cm, dok je debljina gornje ploče 25 cm. Manipulativna oprema za rukovanje radnom rezervoara smeštena je u zatvaračnici. Spoljna hidroizolacija rezervoara je izvedena postavljanjem hidroizolacione PVC membrane i geotekstila u dva sloja. Unutrašnja hidroizolacija zidova i dna rezervoara (donja ploča) izvedena je nanošenjem neorganskog hidroizolacionog premaza – penetrata za pijaću vodu.

Opis projekta

Klijent: JP za vodosnabdevanje
Lokacija: Opština Bojnik
Površina: 2x500 kubnih metara
Godina završetka: 2015.