MINI HIDRO-ELEKTRANA „PAVLICA“

Opis projekta

Klijent: HIDROTAN doo Beograd
Lokacija: Reka Ibar, kod Raške
Godina završetka: 2018. – 2019.