Mini hidro-elektrana „Planska“

Mini hidro-elektrana „Planska“

Izvođenje grubih i završnih građevinskih radova na izgradnji mašinske zgrade u sklopu sistema mini hidro-elektrane na Planskoj reci. Radovi izvođeni u posebnim uslovima, skretanjem toka reke izradom zagata i konstantnim spuštanjem nivoa podzemnih voda, kako bi se izradili temelji objekta. Konstruktiva je uspešno izvela sve radove koji obuhvataju betonske, armiračke, zidarske, bravarske, limarske, molerske i fasaderske radove.

Opis projekta

Klijent: ZP-DREN doo Raška
Lokacija: Jošanička banja
Godina završetka: 2017.