MINI HIDRO-ELEKTRANA „POD GRADOM“

Opis projekta

Klijent: HIDROTAN doo Beograd
Lokacija: Užice
Godina završetka: 2018. – 2019.