MINI HIDRO-ELEKTRANA „TURICA“

Opis projekta

Klijent: HIDRO-TAN DOO
Lokacija: Užice
Godina završetka: 2018.