Zaštitna ograda oko školskog kompleksa

Zaštitna ograda oko školskog kompleksa

Projektni zadatak je predstavljao izgradnju zaštitne ograde oko školskog kompleksa u Čekminu, u blizini Leskovca. Prilikom izgrade ove ograde radjeno je geodetsko obeležavaje, rušenje postojeće ograde, iskop zemlje III kategorije, izrada tampona od rečnog šljunka koji je poslužio kao podloga za betoniranje stope temelja. Zatim betoniranje parapeta kao i njegovo armiranje i sama ugradnja ograde od kutijastkih profila, visine 80 cm, kao i izrada i ugradnja pešačke i kolske kapije od kutijastkih profila.

Opis projekta

Klijent: Agencija za lokalni razvoj
Lokacija: Leskovac
Godina završetka: 2015.