Pogon za prečišćavanje otpadnih voda – OPŠTINA KANJIŽA

Opis projekta

Klijent: opština Kanjiža
Lokacija: Kanjiža
Godina završetka: 2019. – 2020.