Pogon za prečišćavanje otpadnih voda RB „KOLUBARA“

Opis projekta

Klijent: MPP JEDINSTVO AD
Lokacija: Lazarevac
Godina završetka: 2020