Pogon za prečišćavanje pitke vode – „CARINA“

Pogon za prečišćavanje pitke vode – „CARINA“

U okviru projekta rekonstrukcije pogona za prečišćavanje pitke vode „Carina“ u Sokobanji predviđeno je da se objekti kontrolne zgrade i laboratorije, kao i objekat hlorne stanice i pumpne stanice zadrže u postojećim gabaritima jer promena tehnologije ne zahteva povećanje površine ovih objekata. Izvršena je obnova ovih objekata kroz rekonstrukciju, sanaciju i renoviranje, počev od kompletne zamene krovne konstrukcije, fasadne stolarije i izrade fasade, kao i svih unutrašnjih radova.
Postojeći objekti za predtretman – flokulator, cevasta taložnica i brzi filteri – su bili u vrlo lošem stanju, stoga su srušeni i na njihovom mestu izgrađeni novi objekti iste namene i gabarita, s tim da je konstrukcija dimenzionisana tako da primi opterećenje čelične konstrukcije za drugu fazu gradnje.
Bazeni sporih filtera su rekonstruisani na taj način što je dodat sloj armirano-betonske ploče poda i zidova na unutrašnjim stranama bazena. Izvedeno je i povećanje visine gornje ivice bazena, odnosno dubine bazena za 35cm.
Izgradnjom nove fabrike za preradu vode povećan je kapacitet prerađene vode, a prošireni i rekonstruisani su najproblematičniji delovi sistema vodosnabdevanja opštine Sokobanja.

Opis projekta

Klijent: Opština Sokobanja
Lokacija: Sokobanja
Godina završetka: 2019.
Vrednost: 508.474,50 €