Rafinerija nafte Pančevo

Rafinerija nafte Pančevo

U okviru projekta „Duboka prerada“ u Rafineriji nafte Pančevo sa uspehom su okončani građevinski radovi na izgradnji armirano-betonske konstrukcije silosa za koks. U pitanju je kapitalni projekat druge faze modernizacije prerađivačkih kapaciteta NIS-a.
Na gradilištu su uspešno izvedeni radovi na podizanju nosećih stubova dimenzija 2,0×1,6m i visine 14,5m u više taktova betonaže SCC betonom, sa specijanom Doka oplatom za ovaj tip betona. Na stubove se nastavljaju masivne grede dimenzija 2,0×1,6m sa vutama i gornja ploča debljine 1,1m. Zbog velikih raspona i ogromnog opterećenja korišćena je Doka noseća skela Staxo 100 dizajnirana za ovakav tip konstrukcija. Poseban izazov je predstavljala izrada armature stubova koja je zbog gustine šipki nastavljana specijalnim sistemima za mehaničko spajanje armature „Alligator“.
Radovi su izvođeni uz pomoć krana i autodizalice, 6 samohodnih korpi za rad na visini, a u pojedinim trenutcima na gradilištu je bilo angažovano preko 50 radnika, uz poštovanje najviših ekoloških
standarda i protokola bezbednosti na radu.
Realizacijom projekta „Duboka prerada“ stiču se uslovi za prestanak proizvodnje mazuta sa visokim sadržajem sumpora, čime će se unapređuje zaštita životne sredine u Pančevu i okolini.

Opis projekta

Klijent: MPP JEDINSTVO AD/ BOKIRUS-MOSKVA INŽENJERING
Lokacija: Rafinerija nafte Pančevo
Godina završetka: 2018.
Vrednost: 2.157.147,20 €