Rekonstrukcija kišnog kanala

Rekonstrukcija kišnog kanala

U naselju Radujevac u Negotinu veliki problem je predstavljalo prelivanje atmosferskih voda iz postojećeg otvorenog kišnog kanala. Rekonstrukcijom je najpre postojeći kanal produbljen i proširen, a zatim je trapezasto korito armirano i betonirano sa ostavljanjem otvora u kosini – barbakana. Na kolskim i pešačkim prelazima su rađeni cevasti propusti sa ugradnjom AB cevi Ø1000.

Opis projekta

Klijent: JP za građevinsko zemljište opštine Negotin
Lokacija: Negotin
Godina završetka: 2016.