Rezervoar „Glogonj“

Rezervoar „Glogonj“

Izgradnja rezervoara „Glogonj“ zapremine V=500 m3 , u sklopu magistralnog vodovoda za vodosnabdevanje severnog dela grada Pančeva. Rezervoar je gabarita 10x18m visine 7m. Konstruktiva je uspešno izvela sve radove na izgradnji koji obuhvataju zemljane, armirano-betonske, armiračke, hidroizolaterske, bravarske i ostale radove.

Opis projekta

Klijent: JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo
Lokacija: Pančevo
Godina završetka: 2017.