Vanbolničko porodilište

Vanbolničko porodilište

Završetak grubih građevinskih radova na izgradnji vanbolničkog porodilišta u kompleksu Doma zdravlja u Lazarevcu. Izrada AB skeletne konstrukcije sa seizmičkim platnima i sa monolitnom armirano-betonskom tavanicom na visini od 4m, tri AB lifta različitih dimenzija i namena i zidanje fasadnih zidova klima- blokom su karakteristični za ovaj projekat. Konstruktiva je uspešno izvela sve radove koji obuhvataju zemljane, betonske, armiračke, zidarske, tesarske, izolaterske, limarske, izradu čelične konstrukcije ipokrivanje objekta TR limom.

Opis projekta

Klijent: Opština Lazarevac
Lokacija: Lazarevac
Godina završetka: 2017.